Predstavitev šole

ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš OŠ Špitalič zajema zaselke:  Špitalič, Kraberk, Stare Slemene, Kamna Gora, Sojek, Tolsti Vrh in Škedenj.

ŠOLSKI PROSTOR

Šolska zgradba je starejši objekt, zgrajen leta 1906.  Leta 2006 je bila šola ob svoji 100-letnici popolnoma obnovljena.

Pouk poteka v dveh učilnicah. Imamo tudi knjižnico in računalniško učilnico, večnamenski prostor (izvajanje ur športa, jedilnica, prireditveni prostor).

Ob šolski zgradbi sta  zelenici.  Na  zelenici, na vzhodni strani šole, so postavljena igrala.

PRIPONKA: LDN-2018-2019-Špitalič

KONTAKTI:

Naslov: OŠ Špitalič, Špitalič 2, 3215 LOČE

Tel: 03 576 31 33

Vodja šole: Krista Pristovnik

Telefon: 03 576 31 33

Dostopnost
//