Spoštovani starši/skrbniki bodočih prvošolcev!

V tednu od 9. 2. do 12. 2. 2021 bomo na OŠ Pod goro in OŠ Špitalič izvajali vpis v 1. razred za šolsko leto 2021/2022. Vabilo na vpis skupaj z vprašalnikom in soglasji ste prejeli po pošti na otrokov stalni ali začasni naslov. Na vpis prinesete izpolnjene obrazce in otrokov osebni dokument.

V času razglašene epidemije poteka naše delo v skladu z navodili in priporočili pristojnih inštitucij (NIJZ, MIZŠ, MZ). Veljajo posebni varnostni in zaščitni ukrepi. V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe. Na šolskem območju in v prostorih šole je za starše in otroke obvezna uporaba zaščitne maske. Potrebno je upoštevati medosebno varnostno razdaljo 1,5 do 2 metra in poskrbeti za higieno rok. V ta namen bo pri vhodu v šolo na voljo razkužilo. Vhod in izhod iz šole ter prostor vpisa bo označen.

Po pošti ste prejeli datum in uro vpisa, zato vas vljudno prosimo, da se jih držite. Tako bomo skupaj poskrbeli za čim bolj varno izvedbo vpisa prvošolcev, za kar se že vnaprej zahvaljujemo. Starši k vpisu pridete le v primeru, če nimate zdravstvenih zadržkov. Če želite vpisati otroka brez obiska šole, se dogovorite o elektronski oddaji vpisne dokumentacije ali o oddaji po pošti. Kontaktna oseba: Suzana Kline

e-naslov: suzana.kline@podgoro.si  oz. na tel. št. 03-757-29-85 ali 03 757 29 50.

Starši vpišete otroka v matično šolo (šola, v katerem šolskem okolišu otrok stalno ali začasno prebiva in ste z njene strani prejeli vabilo na vpis).

Tudi če želite otroka prepisati drugam, morate najprej vpisati otroka na matični šoli. Ob vpisu to šolo obvestite, da boste otroka prepisali drugam in izpolnite obvestilo o prepisu. Na šoli, kamor želite prepisati otroka, izpolnite in oddate pisno vlogo za prepis.

V primeru, da želite odložiti začetek šolanja za eno leto, morate najprej vpisati otroka v 1. razred. Takrat izpolnite vlogo za odložitev začetka šolanja.

Omenjene obrazce najdete na spodnjih povezavah.

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami!

Darja Ravnik

Ravnateljica

Suzana Kline

svetovalna delavka

Dostopnost
//