Osnovna šola Špitalič je podružnična šola Osnovne šole Pod goro Slovenske Konjice. Obiskujejo jo učenci od 1. do 4. razreda. Šola stoji sredi vaške pokrajine, kar učitelji in učenci pridoma izkoriščajo. Veliko dejavnosti v povezavi z učno snovjo poteka na prostem v obliki izkustvenega učenja. Še posebej obiskana je učilnica na prostem, ki v odmaknjenem kotičku v gozdu omogoča spoznavanje številnih učnih vsebin. Na ta način učence še dodatno spodbuja k zdravemu in aktivnemu življenju v domačem okolju. Prav tako se šola ponaša s sodobno opremo in didaktičnimi pripomočki.

Prednost majhne šole je v odprtosti pouka, ki učencem omogoča veliko lastne aktivnosti, in je v skladu z vsemi sodobnimi pristopi k pouku. V izvajanju kombiniranega pouka (pouk dveh ali več razredov hkrati) je potreben drugačen in inovativen način dela.

Prednost takšnega pouka je, da:

  • je v oddelku bistveno manjše število učencev kot v matičnih šolah,
  • učitelji lahko posameznemu učencu namenijo več pozornosti,
  • so vsi učenci pri pouku bolj aktivni in angažirani,
  • omogoča spontano učenje mlajših učencev od starejših, sodelovanje med učenci ter medsebojno pomoč učencev,
  • pripomore k večji povezanosti med učenci,
  • so učenci pri delu bolj samostojni in samozavestni,
  • se lahko v pouk pogosteje vključijo praktične dejavnosti oz. aktivnosti v naravi.

Zato vabljeni k vpisu vašega otroka na podružnično šolo Špitalič.

Dodajamo povezavo do posnetka, kjer si lahko ogledate, kako potekajo pouk in razne dejavnosti ter utrip delovanja šole.

Pripravila: Suzana Kline svetovalna delavka

Dostopnost
//